Oskar Sølvsten Sørensen: NOTHING FLOWS

Oskar Sølvsten Sørensen arbejder primært med maleri. Hans værker bygger på materialer, han finder i naturen og andre efterladte og oversete ting, der hyppigst kategoriseres som skrald.

Genkendelige former fletter sig ind og ud af hinanden og forekommer det ene øjeblik abstrakte, det næste øjeblik som detaljerede gengivelser af sten, en plastikpose, bark eller et stykke asfalt. De indgår som fragmenter i værkerne, der afhængig af om blikket fokuserer på helhed eller detaljer skaber antydninger af figurationer. De komponenter, værkerne er bygget op af, er ikke væsentlige som enkeltstående objekter, men som strukturer, overflader og bevægelser, der appellerer til alle sanser. De organiske og ikke-nedbrydelige materialer indgår i kraft af deres umiddelbare stoflighed og tekstur som arkæologiske fund, der kommunikerer i nye sammenhænge.

Sørensens værker handler om en materiel opløsningsproces og om hvilke værdier og kvaliteter, vi tillægger vores umiddelbare fysiske omgi- velser og om hvilket potentiale, disse tilsyneladende ubetydelige materialer rummer.